Forløbet

“Snak om problemer skaber problemer – snak om løsning skaber løsninger”
(Steve de Shazer & Kim Insoo Berg)

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er en analysestrategi, som bruges til dels at drage læring fra fortidens succeser fremfor fortidens nederlag og dels til at rette fokus mod fremtidens mål fremfor et primært fokus på problemet.

Drømme om fremtiden
Med LØFT rettes fokus mod, hvad det er for en fremtid, personen kunne ønske sig. Det er ikke nok at ønske sig et liv uden fx lavt selvværd (at noget er fraværende) – Vi er interesserede i at høre om drømme for, hvad fremtiden ønskeligt skal indeholde ud fra personens ønskescenarie (fx kunne det være en god familie, anerkendelse, sundhed, ro m.m.). For at sætte gang i ‘drømme om fremtiden’ hjælpes personen gennem løsningsfokuserede spørgsmål til at ‘opdage’ succeser i fortiden. Det kan fx være perioder, hvor vedkommende har oplevet at hvile i sig selv/have det godt med sig selv (undtagelser) eller klaret at passe et job og sociale aktiviteter optimalt (mestring). LØFT forsøger kort sagt med udgangspunkt i fortidens succeser at skabe forandringer i nutiden ved at danne billeder af en ønskværdig fremtid.

LØFT handler kort fortalt om, at man på en anerkendende måde ser på:

  • hvad der tidligere har virket
  • hvad der virker nu
  • hvad der mon vil kunne virke fremover

I LØFT er fokus at se på en person, et team eller en organisations muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målet. Antagelsen er, at personen, teamet eller organisationen allerede selv besidder afgørende elementer af løsningstiltag, som vil kunne være vigtige at undersøge og udvikle. Løsningsfokuseret terapi/coaching er kendetegnet ved at være kortvarig og effektiv. Den hjælper klienten med at få redt trådene ud og komme tilbage på sporet.

  • LØFT lægger vægt på vigtigheden af at se hver enkelt klient som ekspert i at finde hans/hendes egne løsninger. Tilgangen bringer klientens ressourcer og styrker frem i lyset.
  • LØFT fokuserer på at henlede klientens opmærksomhed på de situationer og handlinger, der allerede fungerer, som vedkommende ønsker det. Tilgangen hjælper klienten til at identificere, hvad der får disse situationer til at fungere, og herefter at gøre mere af det samme.
  • LØFT udforsker, hvordan klienter ønsker deres liv anderledes, og hvordan de vil bemærke de næste skridt på vejen mod målet. Tilgangen hjælper til at kunne bygge på små, konkrete og opnåelige succeser.

Vi bruger evidensbaseret terapi
Løsningsfokuseret terapi er en evidensbaseret metode. Det betyder, at metoden er blevet testet mange gange til varierende problemstillinger og har vist sig mere effektiv i overbevisende antal af tilfælde, ift. ikke at få noget hjælp. Flere undersøgelser viser også, at løsningsfokuseret terapi er en effektiv og hurtig terapiform, der i mange tilfælde kan hjælpe folk videre på 3-4 samtaler, som er hurtigere end standarden for psykologiske samtaleforløb. Det gør metoden til en fremragende førsteprioritet, når man vælger psykoterapi.

Narrativ terapi er også en evidensbaseret metode, og antallet af studier, der viser bedringer med narrativ terapi, er voksende.

Systemisk terapi har også i varierende former for problemstillinger vist sig overvejende effektiv, uanset omstændighederne for forsøgene.

Evidensbasis varierer dog også bl.a. i forhold til, hvad metoden testes på af typer af problemstillinger og lidelser. De tre metoder har alle forskningsmæssigt vist sig effektfulde ift. de problemstillinger, som PKR Bagsværd arbejder med.

Fællesnævneren for de tre metoder er menneskesynet, hvor man ser klienten som en aktiv medspiller i terapien og som ekspert på eget liv. Desuden vægtes betydningen af relationer højt i alle tre metoder, da vi ser problemer som relationelle og ikke som noget iboende i personen.

Kilder
1: Kilde: Gengerich and Peterson: Research of Solution-focused Brief Therapy: A systematic Qualitative Review of Controlled Outcome Studies. Research on Social Work Practice, January 27, 2013.
Læs mere: https://solutionfocused.net/research/

2: Kilde: https://dulwichcentre.com.au/narrative-therapy-research/

3: Kilde: https://www.aft.org.uk/SpringboardWebApp/userfiles/aft/file/Research/Final%20evidence%20base.pdf