Hvem er vi?

Psykologisk Korttidsrådgivning Bagsværd er en frivillig forening af psykologer og psykologistuderende på sidste del af deres uddannelse. Vi holder samtaler med klienter i De Frivilliges Hus i Bagsværd, og som frivillig modtager man også undervisning i huset.

Vi kunne ikke eksistere uden den støtte, vi modtager fra Socialstyrelsen og Gladsaxe Kommune.

Fotos