Bliv frivillig hos PKR Bagsværd

Har du lyst til at være en del af et spændende netværk af psykologer og psykologistuderende i Psykologisk Korttidsrådgivning, Bagsværd ?
Vi er en frivillig forening, der tilbyder gratis samtaleforløb af 5 timers varighed til mennesker med hverdagsproblemer, som har brug for tale med udenforstående. Vi arbejder med systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi i teams.
Her har du chancen for et relevant studiejob eller videreudvikling af terapeutiske færdigheder. Du vil få mulighed for at have egne samtaleforløb, at danne et netværk med andre psykologer og studerende og mulighed for at få erfaring med organisatorisk arbejde hvis du får lyst til at engagere dig i foreningens liv.

Du skal have lyst til og være indstillet på at:

  • arbejde mandag eller tirsdag kl. 18.00-20.30 hver anden uge
  • deltage i supervision med autoriseret psykolog ca. hver 6. uge
  • deltage i kurser ca. 4 lørdage om året
  • engagere dig i Psykologisk Korttids Rådgivning, Bagsværd, minimum et år
  • engagere dig i foreningens organisatoriske arbejde og evt. kunne være visitator

Du skal som minimum have en bachelor i psykologi eller anden uddannelse, der kvalificere dig til rådgivningsarbejde med sårbare mennesker.

Som frivillige i Psykologisk Korttids Rådgivning har du mulighed for at hjælpe mennesker, der befinder sig i en vanskelig situation i samarbejde med andre engagerede fagfæller, der ønsker at dygtiggøre sig.

Send ansøgning og CV til pkrbagsvaerd@protonmail.com

De frivilliges hus Taxvej 15
2880 Bagsværd

Tidsbestilling:
Telefon: 20 58 08 74