Psykologisk Korttids Rådgivning, Bagsværd

– et gratis rådgivningsforløb –

Psykologisk Korttids Rådgivning er et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, din forældrerolle….

Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere hverdagsproblemerne på en mere meningsfuld måde. Vi har mulighed for at tilbyde dig et gratis og anonymt rådgivningsforløb på op til 5 samtaler.

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov indenfor gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb.

De frivilliges hus Taxvej 15
2880 Bagsværd

Tidsbestilling:
Telefon: 20 58 08 74